AT CAPITAL Sp. z o.o.

Al. Niepodległości 27
61-714 Poznań
NIP: 778-14-05-510
REGON: 634413599

T: +48 61 855 12 35
T: +48 61 855 73 43DO WYNAJĘCIA
biuro w centrum Poznania

wynajem
nr KRS 0000150047 Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy: 8.910.200 PLN
konto bankowe: 63 1090 1346 0000 0001 0862 7527
Bank Zachodni WBK S.A. O/Poznań ul. Jugosłowiańska 10
§  RODO i przetwarzanie danych osobowych